Právne služby

Vypracovanie kúpno – predanej zmluvy,  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a návrhu na vklad do katastra, právne poradenstvo a konzultácie pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti